ຕິດຕາມພວກເຮົາ:
ໂທເລິຍ: 0209296599; 02054235699

ບໍລິການ/ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ບໍລິສັດ ບີເອັມ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ບໍລິການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດຫົວຈັກລົດໄຟ, ເຄື່ອງບົດຫີນ, ລົດໄຟລາງໜັກ, ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ