ຕິດຕາມພວກເຮົາ:
ໂທເລິຍ: 0209296599; 02054235699

ບໍລິການ/ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ບໍລິການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍລົດທຸກປະເພດ

ບໍລິການນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ພາຫະນະກົນຈັກໜັກ, ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ທຸກປະເພດ ແລະ ອຸປະກອນອາໄຫລ່ ດ້ວຍທີມງານຊິບປີ່ງບໍລິການ ທີ່ມີປະສົບການຫລາຍກວ່າ 11 ປີ