ຕິດຕາມພວກເຮົາ:
ໂທເລິຍ: 0209296599; 02054235699

ຂ່າວສານ/ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ສິນຄ້າສົ່ງອອກຕາມລະດູການ ປະເພດມັນມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ສາລີແຫ້ງ

ບໍລິການ ທະຍອຍເລັ່ງສົ່ງອອກມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ສາລີ ສິນຄ້າກະສິກຳໃຫ້ທ່ວງທັນຕາມລະດູການ
# ບໍລິສັດ BM ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
# ໃຫ້ບໍລິການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳ ທຸກປະເພດ .,ມັນຕົ້ນແຫ້ງ, ສາລີແຫ້ງ, ຫມາກເດືອຍ .,ຫມາກໂມ.,ກ້ວຍ.,ມັນດ້າງ,ຫມາກອຶ,ຢາງພາລາສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
# ບໍລິການສົ່ງອອກແລະນຳເຂົ້າສິນຄ້າທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດລາວ
# ຍີນດີໃຫ້ບໍລິການສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່:
Tel: 020 92965999.,020 22337252
Email: bm_459999@hotmail.com
(3) Facebook