ຕິດຕາມພວກເຮົາ:
ໂທເລິຍ: 0209296599; 02054235699

ຂ່າວສານ/ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ບໍລິການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າ

ບໍລິສັດ BM ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃຫ້ບໍລິການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະຊິກຳ ທຸກປະເພດ .,ມັນຕົ້ນແຫ້ງ, ສາລີແຫ້ງ, ຫມາກເດືອຍ .,ຫມາກໂມ.,ກ້ວຍ.,ມັນດ້າງ,ຫມາກອຶ,ຢາງພາລາສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
#ບໍລິການສົ່ງອອກແລະນຳເຂົ້າສິນຄ້າທຸກດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດລາວ
#ຍີນດີໃຫ້ບໍລິການສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່:
Tel: 020 92965999.,020 22337252
Email: bm_459999@hotmail.com
Website: www.Bmttpowertotho.com