ຕິດຕາມພວກເຮົາ:
ໂທເລິຍ: 0209296599; 02054235699

ຂ່າວສານ/ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ນຳເຂົ້າພາຫະນະປະເພດລົດໄຟຟ້າ ແລະ ລົດນ້ຳມັນ

#ບໍລິສັດ BM ການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ນໍາເຂົ້າພະຫານະອາໄຫລ່ ລົດໄຟຟ້າ Electric cars (EV Cars ) ແລະ ລົດໃຊ້ນໍ້າມັນ
#ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສີນຄ້າກະສິກຳສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
#ບໍລິການດ່ານສາກົນທົ່ວປະເທດ
Tel:02092965999.,02022337252
Email:bm_45999@hotmail.com
Wabsite:www.Bmttpowertotho.com