ຕິດຕາມພວກເຮົາ:
ໂທເລິຍ: 0209296599; 02054235699

ຂ່າວສານ/ລາຍລະອຽດ

ລາຍລະອຽດ

ລະດູການສົ່ງອອກມັນຕົ້ນ ແລະ ສາລີ


ໃນໄລຍະການເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດ ຕາມລະດູການ ບໍລິສັດ ບີເອັມ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດອັມ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໃຫ້ບໍລິການຊິບປີ່ເອກະສານເອກະສານ ແລະ ສົ່ງອອກມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະ ສາລີແຫ້ງ ອອກໄປຕ່າງປະເທດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຕະຫຼາດ ລູກຄ້າທີ່ກຳລັງຕ້ອງການສົ່ງອອກຜົນຜະລິດສາມາດຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບພວກເຮົາໄດ້ຕາມຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງບໍລິສັດໄດ້ເລີຍ ພວກເຮົາຍິນດີບໍລິການສົ່ງອອກສິນຄ້າໄດ້ທຸກດ່ານທົ່ວປະເທດລາວ ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກທ່ານທີ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຕະຫຼອດມາ.